Back to Top

Foreldelse.com

Informasjon om foreldelsesfrister.

Ansvarsfraskrivelse

 

Vi bak foreldelse.com streber etter at all informasjon som kommer frem på denne siden skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister. Problemer som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av lovverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Innholdet kan også være av eldre dato og nytt lovverk kan i mellomtiden ha trådt i kraft. Ta derfor alltid kontakt med advokat dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg.